EnglishIndonesian

Instalasi Pemulasaran Jenazah

Instalasi Pemulasaran Jenazah baru diselenggarakan di RSUD Kudungga mulai tahun 2005, tetapi tidak memiliki lemari jenazah, 1 (satu) tempat memandikan. Dari segi ketenagaan Instalasi Pemulasaran Jenazah memiliki tenaga yang terlatih dalampengelolaan jenazah, 2 (dua) orang untuk memandikan jenazah laki-laki dan 1 (satu) orang tenaga untuk memandikan jenazah perempuan dan masih memerlukan kerjasama dengan para ulama atau tokoh agama lain untuk memenuhi apabila permintaan keluarga jenazah untuk menyelenggarakan pemulasaran jenazah secara lengkap

error: Content is protected !!